Obdarowani

1. Powołani (Artur Kacprzak)


pobierz

2. Narodziny powołania (Artur Kacprzak)


pobierz

3. Czym są dary duchowe (Artur Kacprzak)


pobierz

4. Dary duchowe – List do Rzymian (Artur Kacprzak)


pobierz

5. Dary duchowe – 1 List do Koryntian (Artur Kacprzak)


pobierz

6. Dary duchowe – List do Efezjan (Artur Kacprzak)


pobierz

7. Jak odkryć powołanie (Artur Kacprzak)


pobierz